CAP

¿ Que e ?

O acceso laboral á profesión de conductor de determinados vehículos de transporte, ademaís de dispor do correspondente carné de conducir, require a superación dunha formación e un posterior exame elaborado pola Administración de Transportes

Formación Inicial Viaxeiros

Deberán realizar a formación inicial para acceder á profesión de condutor de determinados vehículos de transporte, todos aqueles condutores que obteñan os seguintes permisos de condución:

Categorías D1, D1+E, D, D+E ou dun permiso recoñecido como equivalente, expedido despois do 11 de setembro de 2008.

Formación Inicial Mercadorias

Deberán realizar a formación inicial para acceder á profesión de condutor de determinados vehículos de transporte, todos aqueles condutores que obteñan os seguintes permisos de condución:
 

Categorías C1, C1+E, C, C+E ou dun permiso recoñecido como equivalente, expedido despois do 11 de setembro de 2009.

Formación Continua

Todos os conductores deberán realizar a formación continua cada 5 anos; esta consistirá nun curso de 35 horas.

Para os conductores que tiñan o permiso antes da entrada en vigor do CAP, establecese os seguintes criterios:

Para permiso D:


Antes 10 de Septiembre 2011 para aqueles que lles termine o DNI en 1 ou 2
Antes 10 de Septiembre 2012 para aqueles que lles termine o DNI en 3 ou 4
Antes 10 de Septiembre 2013 para aqueles que lles termine o DNI en 5 ou 6
Antes 10 de Septiembre 2014 para aqueles que lles termine o DNI en 7 ou 8
Antes 10 de Septiembre 2015 para aqueles que lles termine o DNI en 9 ou 0

Para permiso C, C+E:


Antes 10 de Septiembre 2012 para aqueles que lles termine o DNI en 1 ou 2
Antes 10 de Septiembre 2013 para aqueles que lles termine o DNI en 3 ou 4
Antes 10 de Septiembre 2014 para aqueles que lles termine o DNI en 5 ou 6
Antes 10 de Septiembre 2015 para aqueles que lles termine o DNI en 7 ou 8
Antes 10 de Septiembre 2016 para aqueles que lles termine o DNI en 9 ou 0

Promoción Viaxeiros

Aquel alumno que superara o CAP de Mercancías, e desexe obter o de Viaxeiros só fará a parta específica desta materia. Ten unha duración de 35 Horas.