Homologacions

Dirección Xeral de Tráfico

Autorización de escuelas particulares de conductores, para a obtención dos distintos permisos de conducción.

Autorización para a formación de conductores que transportan materias perigosas ( ADR ), Formación Básica, Cisternas, Explosivos e Radioactivos.

Conselleria de Mobilidade

Real Decreto 1032/2007, do 20 xullo polo que se regula a cualificación inicial e a formación continua dos condutores de determinados vehículos destinados ao transporte por estrada.

Autorización para obter a formación inicial, tanto ordinaria como acelerada, e a formación continua e promoción.

Conselleria de Traballo e Benestar

Centro Colaborador de Formación Profesional Ocupacional.

Nas Familias Profesionais: Transporte e Mantemento de Vehículos. Comercio e Marketing

Areas Profesionais: Loxística Comercial e Xestión do Transporte. Transporte por Carretera

 

 Especialdades Formativas Homologadas:

 

 IFCX02.- Iniciación Á Rede Internet

 TMVC01.- Inglés: Básico De Transporte

 TMVC05.- Condutor De Vehículos Articulados

 TMVC06.- Transporte De Mercadorías Perigosas

 TMVC20.- Condutor De Vehículos Lixeiros

 TMVC31.- Condutor De Vehículos Clases C1-C

 TMVC32.- Condutor De Camións De Remolque

 TMVC41.- Condutor De Vehículos Clase D

 TMVC43.- Transporte De Viaxeiros Por Estrada CAP

 TMVC44.- Transporte De Mercadorías Por  Estrada CAP

 TMVC50.- Operario De Almacén

 TMVI0108.- Condución de autobuses

 TMVI0208.- Condución De Vehículos Pesados De Transporte De Mercadorías Por Estrada

 COML0109.- Tráfico de Mercadorias por Estrada

 COML0110.- Actividades Auxiliares de Almacén

 COML0209.- Organización do Transporte e a Distribución

 COML0210.- Xestión e Control do Aprovisionamento

 COML0309.- Organización e Xestión de Almacéns