I+D

Mellora do proceso Productivo

.1ª. Adquisición dun Servidor de Información de Alta Disponibilidade:

Sistema Windows 2003R2 Server Enterprise Edition, con de 20 GB de memoría. A capacidade de disco duro 300 GB.


.2ª.Adquisición de Módulos de Comunicación Por G.P.R.S:

Ampliación 5 modulos FM terminal con módulo de comunicación  ( Fm 300 Comunicator  )


.3ª.Desenrolo de aplicacións informáticas baseadas en software propietario e realizadas a medida:

Creación da librería axenda de profesor para o control das clases prácticas.

Creación da librería de exames.