Imaxe Corporativa

Inicio

Conscientes da gran transcendencia que a imaxe ten na sociedade, nestes anos sempre apostamos por ela.

Dende a sua utilización gráfica e visual, a presencia en medios de comunicación como: Guias Telefónicas, Prensa, Cines, Radio, Televisión, Patrocinios.

Autoescola Emilio


O punto de partida para o que se crea un logotipo, unha cor ( O Azul ), que ademáis de utilizalo na documentación de oficina o empregramos na rotulación dos vehículos de prácticas, todo un referente que creou tendencia.

Emilio Formacion


Para diferenciar a actividade da formación do que é a autoescola empregamos un logotipo que conserva a tipografía inicial acompañada do símbolo ( + ) nun contexto de:...A maiores, un paso máis. Utilizando as cores negro e amarelo a modo de diferenciador.

Grupo Emilio Conduccion


Correspóndese coa denominación social da empresa. Ten presencia por si só, ou tamén se utiliza para englobar as duas marcas anteriores. 


Utiliza a cor ( Roxo-Granate ) e as letras GE simulando duas rodas ou volantes en referencia os vehículos, a inclinación destas da sensacion de movemento, dando un amplo significado global de .. manexo de vehículos.