Quen somos

Historia

Grupo Emilio Conducción centra a sua actividade na figura do conductor.
Un servizo global que comenza coa preparación para poder conducir un ciclomotor e remata coa cualificación profesional do conductor, facendo do vehículo unha forma de vida.

Este largo camiño andámalo a través das marcas Autoescola Emilio e Emilio Formación, con contidos diferenciados pero cun nexo común, a ensinanza e preparación do conductor.

No ano 1980 nace Autoescola Emilio en Chantada, inicialmente só prepara a conductores do permiso B. No 1990 ampliase a permiso C, A2 e A1, e no 1996 ós restantes permisos profesionais EC, D e ADR.

En 2001 abrimos unha sección en Lugo, unha aposta moderna e xoven dende a imaxe corporativa, vehículos de ensino a informatización das aulas.

Comprometidos dende sempre coa calidade e eficacia do servizo en 2004 implantamos a norma ISO:9001, ano no que tamén creamos a marca Emilio Formación para encauzar as accións formativas dirixidas a traballadores Ocupados e Desempregados.

En 2007 o Ayuntamiento de Monforte adxudicanos unha Parcela no Polígono Industrial na que en 2008 inaguramos o Centro de Formación no que impartimos accións formativas dirixidas a desempregados e traballadores ocupados.

No 2009 comenzamos a impartir Cursos de Aptitud Profesional ( CAP ) para conductores  de Autobuses e Camións.

Servizos

. Preparación Teorica e Practica dos permisos de condución:


             LVA, AM, A1,A2,A,B,BTP,C1,C,EC,D
. Obtención e Renovación ADR ( Mercadorias Perigosas ).
 

. Curso formación inicial Mercadorias CAP.
 

. Curso formación inicial Viaxeiros CAP.
 

. Curso formacion Continua CAP.
 

. Curso formación promoción a Viaxeiros CAP.
 

. Curso formación promoción a Mercadorias CAP.                                                     


. Curso Xestor de Transporte ( Mercancias e Viaxeiros ).                                        

 

Filosofia

Lonxe quedan aqueles tempos nos que unha academia de conducir limitábase aún par de coches e unha máquina de escribir. Durante estes 30 anos, son numerosos os cambios os que tivemos e temos que enfrentarnos cada día:

.Aparición de máis probas para obter un permiso de conducir = Maior adquisición de vehículos.
.Internet, medios visuais, informatización das aulas.
.Novas reglamentacións, Prevención de Riscos Laboriais, aparición do CAP.


Estes son só algúns contratempos os que nos enfrentamos o longo destes anos, pero a idea, premisa  inicial ai 30 anos de dar o mellor servizo posible, ese afán de mellora sempre ligado a conducción de vehículos permanece apegado dando enerxia para mirar para diante.

Recursos Humanos

En todos este anos sempre contamos cun gran equipo humán. Grandes profesionais comprometidos coa ensinanza e preparación do futuro conductor.


O noso equipo está formado por:


Un Director, docentes en Formación Vial ( Teoria + Práctica ), docentes en Materias Perigosas, docente en Materias Radioactivas, docentes en Logística, Distribución, Almacenaxe e Operario de Almacen, docente en Tacógrafo Dixital, docentes Tecnoloxia da Conducción en Vehículos Pesados, docente en Mantemento de Vehículos, docentes Extinción de Incendios Nivel I, docentes en Soporte Vital Basico, docentes  Curso de Sensibilización e Reeducación Vial ( Permiso por Puntos ), docentes en Prevención de Riscos Laborais, docente en Maquinarias de Elevación, docentes para activade de Xestor de Transporte ( Mercancias + Viaxeiros ).

Estadisticas

A evaluación do noso traballo medímola principalmente polos resultados acadados por os alumnos, na presentación a exame.


Un gran traballo dende o equipo Humán as Novas Tecnoloxias (  informatización na Teoria e na Practica ) que permiten axiliziar o ensino, medir e evaluar o progreso do alumno.


Según reflexan as estadisticas da DGT superando en aprobados máis do 20% e 30% da media provincial dende o 2002 ó 2005 ( Anos nos que publicaron as Estadistica ).


Na proba teórica chegamos a acadar un 95,24% no ano 2002, e na práctica un 77,06% no 2004.


Nas probas de Certificado Aptitud Profesional ( CAP ) para conductores, que apareceron no 2009 tamén temos un nivel de aprobados notable.